Färgfyllt personalevent
Färgfylld utställning i Re-board

Färgfyllt personalevent

"Let's create Norrköping" är en kommunikationsplattform som syftar till att skapa en gemenskap och förstärka varumärket Norrköping. Under hösten arrangerade kommunen 8 personalträffar för alla 9000 medarbetare och för att sprida kunskap om kommunikationsplattformen anordnades i samband med detta en utställning i Re-board som tagits fram i samarbete med reklambyrån Idadesign.

Utställningen bestod av ett antal stora kuber i olika färger med tryckta budskap. Utöver att vara kommunikativ så var det ett krav att lösningen skulle vara enkel att plocka upp och ner samt vara modulär för att kunna anpassas efter olika lokaler. 

Den öppna kanten på materialet som exponerar papperskärnan symboliserar tydligt miljöprofilen och dessutom krävde ett interaktivt moment i utställningen att valda ytor skulle kunna användas som whiteboardtavla – en egenskap som blanklackad Re-board besitter. Visst blir det effektfullt?