Flexibla merchandisebutiker
Flexibla merchandisebutiker

Flexibla merchandisebutiker

Stockholm Globe Arena som ansvarar för driften av bland annat Tele2 Arena och Ericsson Globe har insett värdet av arenor som marknadsplatser snarare än enbart en plats för att anordna event. Som ett led i detta har vi levererat fyra flexibla pop up-butiker i GLS som används för merchandiseförsäljning vid olika event.

Vid större konserter används fyra stora extraingångar till planen, vilket dock är överflödigt vid övriga event såsom Allsvenska fotbollsmatcher där utrymmena istället fylls av skräddarsydda GLS-butiker ämnade för merchandiseförsäljning. Butikerna är i grunden helt vita men kan tack vare vårt unika system för utbytbar grafik på några minuter anpassas för den kund som för dagen hyr dem. När butikerna inte används kan de enkelt packas ihop på speciella transportvagnar och rullas bort till ett lagerutrymme, vilket är möjligt tack vare den smarta konstruktionen och låga vikten.